Storitve

  • Zasnova krmilij in izbira komponent pri prenovi strojev ali novogradnji
  • Načrtovanje krmilnih omar in ožičenja ter priprava dokumentacije (načrti, izjave o skladnosti...)
  • Programiranje vseh vrst industrijskih krmilnikov SIEMENS
  • Realizacija aplikacij za operaterske panele in SCADA nadzorne sisteme SIEMENS
  • Vodenje in nadzor projektov